Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest bygger Twintower i Fortaleza


Publisert 09.05.2008

Brasil Invest har kjøpt en ny tomt i bydelen Aldeota i Fortaleza sentrum. Tomten er på 3.286 kvm, og består i utgangspunktet av 5 mindre eiendommer som skal slås sammen for å gjøre plass til et skyskraperprosjekt bestående av to tvillingtårn på 22 etasjer. Dette blir det femte prosjektet Brasilinvest Gruppen lanserer.

Prosjektet vil bestå av 88 leiligheter på 118 kvm som samlet utgjør 10.266 kvm salgbart areal, underjordisk parkeringsgarasje over to plan samt et gedigent fellesareal med en rekke fasiliteter. Prosjektet bør være attraktivt for utenlandske kjøpere, men fokus vil som vanlig være rettet mot det brasilianske markedet og i enda større grad enn tidligere. Skyskraperprosjektet har foreløpig fått navnet Brasil Invest Tower, og representerer et nytt satsingsområde for Brasil Invest Gruppen.

Vi baserer oss på å delfinansiere prosjektet i samarbeid med investorer, slik vi har gjort det i prosjektene Catu Residence, Gran Sol og Dunas Mar. Vi har nylig etablert Brasil Invest Tower Incorporacao e Participacao LTDA, et investeringsselskap med aksjekapital på ca 4.000.000 R$. Alle investorer deltar som aksjonærer i selskapet og blir således direkte eiere av tomten der prosjektet bygges. Investorene forespeiles en avkastning på 30 % over prosjektperioden.

Investering i selskapet gir mulighet for å søke investerings visa i Brasil. Myndighetene setter her et minstekrav til deltagelse som er 50.000 USD. Investeringsvisum gir innehaveren rett til å oppholde seg ubegrenset antall dager / år i Brasil samt en rekke andre fordeler, bla mulighet for å privat åpne konto i Brasil. Høyrenteplassering gir opp mot 12 % pr år! Egen bankkonto er en stor fordel for personer eller selskaper som investerer penger eller kjøper og selger leiligheter i Brasil, blant annet fordi man kan overføre penger når vekslingskursen er gunstig, istedenfor å sende når man har forfall på avdrag el. Det er også en stor fordel med egen bankkonto dersom man skal selge en leilighet til en brasiliansk kjøper. Videre får man tilgang til tjenester som nettbank og online trading av aksjer på Den Brasilianske Børsen.

Brasil Invest Gruppen er allerede kommet langt i utviklingen av prosjektet, og følgende er utført: Brasil Invest Tower Incorporacao er stiftet og foretaksnummer er utstedt. Bank-konto er etablert i HSBC-bank. Tomten er kjøpt og overdragelse igangsatt. Forstudier og arkitektonisk forprosjekt er ferdigstilt. Topografiberegninger med arealutmåling og altimetri er utført. Utkast til bebyggelsesplan, fasadeanimasjoner, etasjeplan og plantegninger er produsert.