Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest blir bankkorrespondent for Caixa Economica Federal


Publisert 07.12.2010

Selskapet har mottatt lisens for å representere banken ved å formidle boligfinansiering og øvrige bankprodukter. Gunstig finansiering er et viktig virkemiddel ved salg av boliger, og godkjennelsen er i seg selv et kvalitetstempel for selskapet.

En av de viktigeste virkemidlene for å oppnå gode priser og høy omløpshastighet ifm boligsalg er å kunne tilby kjøperen en gunstig finansiering. Som offisiell finansieringskorrespondent for Caixa Economica vil Brasil Invest kunne tilby gunstig bankfinansiering ved salg av de fleste av våre produkter, og selv delta i store deler av søknads- og innvilgelsesprosessene. Rentenivået ligger fra underkant av 7 % og oppover, og nedbetalingstiden kan være helt opp til 25 år. 

Å bli godkjent som offisiell finansieringskorrespondent for statsbanken Caixa Economica er ingen enkel prosess, da banken stiller meget strenge krav til selskapene som mottar denne lisensen. Godjennelsen er derfor i seg selv et kvalitetsstempel for selskapet. Vi regner derfor med at denne relasjonen til banken vil telle positivt i andre sammenhenger, utover det å kunne tilby våre kjøpere finansiering.