Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brascan kjøper MB Enghenaria for 500 millioner kroner


Publisert 18.04.2008

Brascan Recidential Properties, et datterselskap av Brascan, kjøper MB Engenharia for 164 millioner R$ (500 millioner kroner). MB Engenharia kjøpte prosjektet Catu Residence for ca et år tilbake, og kjøperne kan nå glede seg over at den nye utbyggeren blir det nest største byggeselskapet i hele Brasil.

Brascan er et internasjonalt selskap som har drevet forretninger i Brasil i hele 107 år. I tillegg til å drive med eiendom, består virksomheten også av kraftproduksjon, jordbruk, skogbruk og forsikring.

Oppkjøpet av MB ble først og fremst gjort for at Brascan skal kunne ekspanedere inn i nye markeder i Brasil. MB Engenharia er sterkt representert i flere brasilianske byer, og besitter mye tomteområder for fremtidig boligproduksjon. Oppkjøpet ble først varslet av selskapet i pressemelding av 17.04.08. Videre er alle fakta vedrørende overtagelsen publisert i dokumentene MB Engeharaia acquisition og Material Fact samme dag. Overtagelsen er også omtalt i nyhet på amerikanske Bloomberg.

Overtagelsen av MB Engenharia utløser store utbetalinger til Brasil Invest Gruppen og involverte investorer, og vil være et viktig bidrag til selskapets videre ekspansjon i eiendomsmarkedet.