Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Brasil Invest inngår avtale med brasiliansk investeringsfond


Publisert 25.01.2013

Brasil Invest har over en lengre periode vært i samtaler med et brasiliansk investeringsfond, og i midten av januar ble det skrevet en samarbeidsavtale som vil tilføre selskapet vårt en rekke nyttige verktøyer for å kunne nå ut til større markeder og oppnå høyere pris på våre produkter.

Investeringsfondet som har sitt hovedsete i Sao Paulo har som en av sine hovedaktiviteter å finansiere byggeprosjekter, samtidig som de administrerer og diskonterer fremtidige fordringer. Det sistnevnte vil være et svært kraftig verktøy for Brasil Invest ved at vi da kan gi kjøperne av våre produkter særdeles lange betalingsmodeller ved kjøp av eiendom, for deretter overdra hele portefølgen med fremtidige fordringer til investeringsfondet. Fondet overtar da rettighetene til de fremtidige avdragene som allerede er renteregulert, og diskonterer hele porteføljen til nåverdi. Kjøperne i prosjektet vil i fremtiden fortsette sine betalinger direkte til fondet som på denne måten tjener penger både på rentereguleringen av de løpende avdragene og administrasjonsgebyrene.

 

Eiendomsmarkedet i Brasil er i stor endring ved at finansiering av eiendom blir mer og mer viktig for å kunne nå større markeder og oppnå høyere pris. Desto lengre avdragsmodeller man kan tilby til sluttbruker, desto lavere blir månedsavdraget og desto større blir målgruppen. Om vi tar Viva o Sonho som eksempel vet vi at tomtene her koster 11.000 R$ i et avdrag. Selv om dette med norske øyne er en forholdsvis lav verdi, er det likevel mange brasilianske kjøpere som vil bli ekskludert fra å kjøpe ved at de ikke har råd til å betale kjøpesummen i kun  et avdrag. Om man derimot kan dele dette beløpet opp i 110 rentebærende månedsavdrag vil en brasiliansk kjøper ikke betale mer enn 100 R$ pr måned, og da åpner man markedet for alle som har en hundrelapp å avse. Med en slik finansiering er det samtidig lettere å få en høyere pris for produktet, siden prisøkningen fordeles ut over avdragsmodellen. For den som har råd til å kjøpe en tomt for 100 R$ pr måned klarer sikkert også å betale 110 R$... Og den som er villig til å betale en tomt over en periode på 110 måneder betaler gjerne også 120 måneder... Og med disse "små" justeringene er sluttprisen på tomten plustselig økt til 13.200 R$, som tilsvarer 2.200 R$ eller 20 %!

 

Så langt høres alt enkelt ut, men når man kommer til det praktiske er det ikke fullt så enkelt. Dersom en utbygger går ut i markedet med en så lang avdragsmodell vil han uten tvil kunne selge både mer og dyrere enn sine konkurrenter, men det oppstår samtidig to utfordringer. For det første tar utbyggeren på seg en rolle som bank ved at han gir langsiktig finansiering til kundene sine. Dette strider mot de fleste utbyggeres interesse, da de heller ønsker å få pengene sine inn igjen raskt for å kunne utvikle nye prosjekter. For det andre er det slett ikke enkelt for en utbygger å administrere innbetalinger av disse "småavdragene" over en peridode på ti år fra hundrevis av kunder.

 

Det er her investeringsfondet kommer inn i bildet ved at utbyggeren (Etter å ha solgt prosjektet med en langsiktig avdragsmodell til sine kunder) overdrar rettighetene til kundefordringene til fondet. Fondet vil da umiddelbart betale utbyggeren nåverdien av alle de utestående kundefordringene slik at han slipper å vente 10 år med å få inn pengene sine. Investeringsfondet på sin side har spesialisert seg på å administrere slike fordringsportefølger, og vil i fremtiden arbeide med å følge opp kundene og motta alle de fremtidige avdragene med renter og administrasjonsgebyrer. På denne måten kan utbyggeren selge sine tomter med langsiktig finansiering uten å ligge ute med pengene over lengre tid enn han ønsker, mens fondet kan plassere pengene sine i en langsiktig investering med høy rente og lav risiko, siden fordringene er sikret med pant i den enkelte eiendom som er kjøpt og pengene distribuert ut blandt mange mennesker.

 

For Brasil Invest vil dette samarbeidet bli meget viktig når vi i fremtiden skal selge de store tomtefeltene som vi og kundende våre utvikler i og utenfor Fortaleza. Vi er derfor svært fornøyd med samarbeidsavtalen som er inngått.