Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Avkastningen i Viva o Sonho blir som forespeilet


Publisert 11.12.2012

Husbanken har taksert og godkjent de 32 første husene, og uoffisielt ble det antydet at finansieringsverdien vil ligge på mellom 83.000 R$ og 84.000 R$. Dette ligger i overkant av vår salgspris, og innebærer at avkastningen til investorene blir ca 20 % som forespeilet.

Salget i Viva o Sonho fortsetter i samme takt  og vi har i dag 45 registrerte salg. Dette utgjør ca 80 % av første og andre byggetrinn og vi antar at det kun vil være et spørsmål om tid før alle husene er solgt til brasilianske sluttkunder. Husbankens taksering av boligene lå godt over den salgsverdien som vi opererer med, og dette betyr at investorene vil få ca 20% avkastning som forespeilet.

 

Receita Federal hever takgrensen for å anvende gevinstbeskattningen på  1%,  fra 85.000 R$ til 100.000 R$. Skattefordelen gjør at husbyggere kun betaler 1 % skatt på husbankhus som selges for en pris som er under den fastsatte takverdien. 

 

Mulighetene for å bygge flere hus i husbankprogrammet er på langt nær i ferd med å ta slutt. President Dilma uttaler i november at til nå er ”kun” en million hus overlevert  mens myndighetenes målsetning er å få bygget 3,4 millioner innen utgangen av 2014. Dermed er mindre en 1 / 3 av boligprogrammet gjennomført.