Få vårt nyhetsbrev

Facebook

60 salg på 60 dager!

Interessen for Brasil investeringer har eksplodert før VM. I mars og april ble det gjennomført 60 salg, dvs et salg om dagen.


Publisert 27.05.2014

Interessen for eiendom i Brasil har eksplodert i forkant av Fotball VM. I månedene mars og april solgt Brasil Invest 60 eiendommer til skandinaviske kjøpere. Dette gir en gjennomsnittelig salgshastighet på en eiendom pr dag!

Det er til stor glede for oss og alle som har investeringer i Brasil å se at interessen for eiendom øker drastisk. Produktene som selges er kontorsaler i forretningsbygg, strandleiligheter, byleiligheter, tomter og eneboliger. Mens markedet for ferieboliger for et år tilbake var å regne som forholdsvis dødt, registrerer vi nå en kraftig oppgang i salget. Dette skyldes nok i stor grad forventningene til Fotball VM, men er også et resultat av de omfattende salgskampanjene som Brasil Invest har kjørt siste året med annonsering i Finansavisen, Kapital, Finn.no, Facebook. Vi har her forsøkt å fokusere på hvilke potensial Brasil har både som investeringsland og turistdestinasjon, og det ser nå ut til at budskapet er i ferd med å nå ut. 

 

Dette gjelder ikke bare for Brasil Invest og våre kunder men for bransjen generelt. I dag ble det publisert to svært interessante artikler i avisene Opovo og Diario som presenterer svært god statistikk for eiendomsmarkedet i Fortaleza i første kvartal 2014:

 

  • Antall lanserte enheter har økt med 94 % i første kvartal 2014 sammenlignet med samme periode i fjor.

  • Antall solgte enheter har økt med 31,8 % i første kvartal 2014 sammenlignet med samme periode i fjor.

 

Samtidig uttaler leder i Eiendomsmeglerforbundet CRECI-CE og lederen for Entrepenørforeningen SINDUSCON-CE at "Den økende pågangen skyldes at folk har innsett at dagens prisnivå ikke er kunstig høyt som følge av VM, og at tendensen nå er prisoppgang." Videre påpekes det at økt tilgang til boligfinansiering også har bidratt til økning i salget.

 

Disse uttalelsene og tallene stemmer altså helt med det Brasil Invest har opplevd de siste månedene, siden markedet i 2013 var langt roligere og salget ikke sammenlignbart med den unormalt høye aktiviteten vi ser i dag.