Få vårt nyhetsbrev

Facebook

52 hus klare til overlevering i Viva o Sonho


Publisert 21.01.2013

Brasil Invest har solgt og ferdigstilt 52 husbankboliger i Viva o Sonho, og vil om kort tid starte overleveringen til de brasilianske kjøperne. Husene er i stor grad finansiert av investorer som oppnår ca 20 % avkastning pr byggerunde.

Viva o Sonho er et boligprosjekt med 110 husbankboliger som bygges i samsvar med det statlige boligprogrammet "Mitt hjem - Mitt liv", der myndighetene sammen med banken Caixa Economica Federal har bevilget penger til bygging av 3,6 millioner boliger som skal stå ferdig innen ugangen av 2014. Brasil Invest har i samarbeid med våre investorer ferdigstilt og solgt 52 boliger som nå er klare til overlevering til brasilianske sluttbrukere. Vi forventer å starte overleveringen i begynnelsen av februar.

 

Å kjøpe et husbankhus i boligprogrammet "Mitt hjem - Mitt liv er billig! Husene selges for 81.000 R$ til den brasilianske sluttbrukeren, men med subsidiert egenkapital fra regjeringen og billig finansiering fra husbanken blir egenkapitalinnskuddet kun 1,000 R$, og månedsavdraget ca 300 R$, Dette er så lavt at alle og enhver kan kjøpe et husbankhus, og dette skaper et stort marked. Etterspørselen etter slike boliger er for tiden så stor at 52 ferdige hus ble revet bort på kun to måneder.  Og salget fortsetter, men siden vi for tiden ikke har flere ferdigstilte boliger å tilby selger vi nå boliger i tredje byggetrinn med overlevering i fremtiden. Dette betyr at investorer som ønsker å delta i bygging av husbankhus kan få forhåndssolgte boliger der sluttbrukeren allerede er på plass, og på den måten være sikker på at huset er solgt og til hvilken pris.

 

Å kjøpe tomt og bygge et husbankhus i Viva o Sonho krever en investering på 58.940 R$, som med dagens kurs tilsvarer ca 160.000 kroner. En byggerunde vil under normale forhold ta omlag 10 måneder, og investoren vil oppnå ca 20 % avkastning på investert kapital. Er du interessert i å bli med oss å bygge forhåndssolgte husbankhus kan du ta kontakt med Brasil Invest på telefon +47 99 11 86 00 eller mail: post@brasilinvest.no