Få vårt nyhetsbrev

Facebook

180 tomter revet bort på seks måneder!


Publisert 27.01.2011

Brasil Invest sitt nye prosjekt "Viva a Vida" utvikles i samsvar med regjeringen Lulas husbankfinansieringsprogram "Mitt hjem - Mitt liv". Prosjektet har fått enorm oppslutning hos våre kunder i Norge, og på seks måneder er 180 tomter revet bort!

Boligmangelen i Brasil er meget stor, men dette har myndighetene bestemt seg for å gjøre noe med. Det nye boligbyggingsprogrammet "Minha Casa - Minha Vida" er et samarbeid mellom myndighetene og den statlige husbanken "Caixa Economica Federal", og har som målsetning å bygge en million nye boliger. Ved hjelp av statlige subsidier og husbanklån med lav rente, lang avdragstid og romslige vilkår for innvilgelse av finansiering vil nærmest alle og enhver ha mulighet for å kjøpe sin egen bolig. Programmet er så populært at folk står i kø for å få tildelt boligfinansiering, og i enkelter forsteder er det ventelister på over 10.000 personer. 

De statlige finansieringsordningene åpner helt nye muligheter for norske investorer som ønsker å delta i programmet: Den lave prisen på produktet, eierskap under byggeperioden, den korte byggetiden, oppgjør direkte fra statlig bank og ikke minst en meget høy avkastning er faktorer som bidrar til å gjøre Viva a Vida til en attraktiv investering. En tomt koster 12.000 R$, og bygging av et hus har kostet ca 45.000 R$. Byggetiden er ca 6 mnd, og markedspris for et ferdig hus er ca 85.000 R$. Den brasilianske sluttbrukeren kjøper huset ved hjelp av statlig subsidiering på inntil 17.000 R$ og øvrig finansiering gjennom husbanken byggingen, slik at husbyggeren får utbetalt hele kjøpesummen av den statlige banken ved overlevering. 

Første byggetrinn består av 2 kvartaler med tilsammen 51 tomter, og byggearbeidene er allerede godt i gang. For næmere informasjon om våre prosjekter trykk her