Få vårt nyhetsbrev

Facebook

100 husbankboliger ferdigstilt i Maracanau og Horizonte


Publisert 04.08.2013

Brasil Invest har nå ferdigstilt de første 100 husbankboligene i Maracanau og Horizonte. Dette er et forholdsvis stort tall med tanke på at både produktet og arbeidsmetoden er helt nytt og utviklet over få år.

100 boliger er ikke bare et symbolsk og stort tall, men symboliserer også slutten på den første byggeperioden som vi internt omtaler som "Pionerperioden". Grunnen til dette er at husbankprogrammet "Mitt hjem - Mitt liv" var noe helt nytt som aldri før har vært gjennomført i Brasil, så både Brasil Invest og våre husbyggere har vært pionerer i denne sammenheng. "Pionerperioden" har vært utfordrende med den vanlige tilstedeværelsen av barnesykdommer og tilpasninger, men nødvendig ifm at man skal utvikle, godkjenne, bygge, selge, overlevere og finansiere et nytt produkt til en ny kjøpergruppe som aldri før har hatt tilgang til boligmarkedet i Brasil. I denne tiden har Brasil Invest bygget opp en slagkraftig organisasjon bestående av teknologi, kompetanse, rutiner og kontakter som gjør at vi i dag kan masseprodusere husbankboliger billigere, raskere og med stor presisjon i forhold til salg, overlevering og ikke minst frigjøring av oppgjør fra husbanken. Husbanken på sin side er så fornøyd med Brasil Invest sine produkter, arbeidsrutiner og medarbeidere at banken har invitert oss til å bli en sentralgodkjent leverandør for banken med forhåndsgodkjente finansieringskvoter på flere hundre boliger pr år. Dette bringer oss inn i den neste byggeperioden som vi internt omtaler som "Produksjonsperioden".

 

Det er et annerledes Brasil Invest som om kort tid vil sette spaden i jorden for hundrevis av nye husbankboliger enn det selskapet som startet opp de første husene i Maracanau i 2011.  Den gangen var husbankprogrammet noe helt nytt som ingen hadde erfaring med, ja ikke engang husbankens egne medarbeidere kunne svare enkelte ganger når man var i tvil om hvordan noe skulle gjøres. Brasil Invest måtte finne tomter, regulere disse, utvikle husbankmodeller iht bankens retningslinjer som var under konstant revisjon. Videre skulle man lage salgsmateriell, bygge visningslokaler og selge disse boligene til en ny kundegruppe som var på boligmarkedet for første gang, og som man derfor ikke var vant til å jobbe med. Utfordringen med denne kjøpegruppen er at den er lite kjøpekraftig, så hele nøkkelen er å få de gjennom nåløyet til banken slik at de blir godkjent for husbanklån og på den måten kan betale for huset.

 

I dag er situasjonen derimot helt annerledes, for "Pionerperioden" har tjent til at Brasil Invest har utviklet sitt eget "SWAT - team" innen husbankbygging, og i dag stiller både erfarne og fullt utrustet for å  sette igang de neste byggetrinnene. I dag har vi over 2.000 regulerte tomter som er klare til å bygge på, flere forhåndsgodkjente husmodeller i forskjellige prisklasser som passer på de forskjellige tomteme, 1.500 forhåndregistrerte kjøpere, ferdig møblerte visningmodeller. Medarbeiderne våre har i dag flere års erfaring med husbankbygging, og vi har utarbeidet effektive og forhåndsavtalte arbeidsrutiner med kommune, tinghus, vannverk, lysverk og husbanken. Dette samt et stort kontaktnett gjør at prosessene flyter helt annerledes enn da alt var nytt. Dette gjør at Brasil Invest etter initiativ fra husbanken har satt igang en prosess for å godkjenne Brasil Invest som en sentralgodkjent leverandør av husbanken, og det gjør at vi får dispensasjon fra enkelte byråkratiske prosesser som igjen vil føre til at man kan jobbe raskere. Som en sentralgodkjent leverandør vil vi også kunne få tildelt øremerkede finansieringskvoter for definerte områder slik at Brasil Invest og våre investorer vet at det i husbanken står penger som er låst av til sluttbrukerne i våre prosjekter. 

 

Disse nye forutsetningene gjør at vi i tiden fremover kommer til å justere litt på arbeidsmetoden, samtidig som gjennomføringstiden for operasjonene vil bli kraftig redusert. Økonomisk sett vil det ikke bli store endringer, så fortjenestemarginene på mellom 20 og 30 % før skatt pr byggerunde vil bli opprettholdt. De økonomiske endringene vil først tre i kraft når vi kommer inn i den tredje perioden som internt omtales som "Finansieringsperidoden". Dette er en ny arbeidsmetode der husbanken finansierer husproduksjonen til Brasil Invest med et tildelt rentefritt byggelån på 80 %, slik at kapitalbehovet for å bygge et husbankhus blir en femtedel av det som kreves i dag. Det betyr at vi i fremtiden kan bygge 500 hus for den kapitalen vi i dag trenger til å bygge 100 hus, og det vil endre både de økonomiske forutsetningene og byggekapasitetene fullstendig. Brasil Invest arbeider i dag med å få tildelt et rentefritt byggelån på 40 millioner reais, og når vi lykkes med det vil samtlige husbyggere som har vært med oss å satse gjennom "Pionerperioden" og "Produksjonsperioden" få anledning til å delta videre med enda gunstigere forutsetninger enn vi har i dag.

 

Dersom du eller noen du kjenner har lyst til å bli med oss inn i neste fase med husbankbygging er det bare å ta kontakt med Brasil Invest på telefon +47 99 11 86 00 eller mail post@brasilinvest.no