Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Kjøp og utleie av næringseiendom i utlandet

Kjøp og utleie av næringseiendom i utlandet har de siste ti årene vist seg å være en meget lønnsom forretning. Investeringen starter med at investoren kjøper næringsseksjoner i et forretningsbygg som Brasil Invest enten bygger eller finansierer. Kommer man inn til en god pris i en tidlig fase kan verdistigningspotensialet gjennom byggeperioden være meget stort, og ved ferdigstillelse kan man velge å selge eller beholde eiendommen for utleie. Man kan også kjøpe seg inn i ferdigstilte bygg, med tanke på fremtidig utleie.

Kjøp og utleie av næringseiendom i utlandet

I Fortaleza regnes utleie av næringseiendom som den enkleste og mest lukrative utleieformen. Utleien skjer etter "bareboat" prinsipp der eieren av lokalene kun leier ut rålokalet, og dermed ikke trenger å bekymre seg for møblering, oppsussing eller innvendig vedlikehold. Leietakerne er langsiktige og er ansvarlige for betaling av strøm, kommunale avgifter, fellesutgifter og vedlikehold. Leien man mottar blir derfor en netto leie som ligger på ca 8 % av eiendommens verdi i året.

Utleiemegler

Når man leier ut næringseiendom er det vanlig å benytte en utleiemegler til å administrere utleien. Utleiemegleren markedsfører eiendommen, finner leietaker, skriver kontrakt, ordner med kausjonist og depositum, utfører formell overlevering og tar seg av all oppfølging av leietaker underveis. Utleiekommisjonen er mellom 10 og 12 % av leiebeløpet, og utleiemegleren garanterer da samtidig for leien. Det betyr at dersom leietaker betaler for sent eller slutter å betale, vil utleieren ikke bli skadelidende da han uansett mottar sin leie til avtalt tid.