Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Investering med avtalt rente

Dersom du ønsker å investere i Brasil og slippe å forholde deg til prosjektfremdrift og variable resultater kan du velge å investere med avtalt rente og tilbakebetalingstid. Investoren gis sikkerhet for investeringen med pant i en ferdigstilt eiendom.

Det er dermed opp til investoren og Brasil Invest å bli enige om rentesats, tidshorisont og hvilken sikkerhet som skal etableres. Dette er en behagelig investeringsform siden avkastning og tilbakebetaling er fastsatt på forhånd og ikke avhenger av prosjektfremdriften, samtidig som investoren får pantesikkerhet i fast eiendom.

 

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å vite mer om hvilke muligheter som finnes.