Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Kjøp av misligholdt eiendom

Fra tid til annen kommer Brasil Invest over eiendommer som selges til uvanlig gode vilkår. Dette kan være misligholdte eiendommer eller tvangsauksjonsobjekter som selges til ekstremt redusert pris.

For en person som ikke kjenner de økonomiske forholdene i Brasil kan det være vanskelig å forstå  at disse eiendommene selges så billig. Men vi har gjennom årenes løp fått tilgang til en rekke slike "godbiter" som vi enten har videreformidlet til kunder eller kjøpt selv.

 

Vi kan her vise til konkrete og dokumenterbare eksempler der kunder har oppnådd 300% verdistigning over en periode på 3 år.

 

Når slike muligheter dukker opp vil de bli presentert til våre registrerte kunder og senere lagt ut på våre nettsider og ønsker du å motta førstehåndsinformasjon om slike investeringsmuligheter kan du registrere deg som intressent.

 

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å vite mer om hvilke muligheter som finnes.