Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Invester i en tidlig fase

I forbindelse med at vi utvikler byggeprosjekter inviterer vi et fåtall investorer til å komme inn i en tidlig fase. Disse kan delta ved å kjøpe investorkvoter som representerer en enhet i et byggeprosjekt til sterkt rabattert pris.

På den måten er det oversiktelig for investoren å delta i prosjektet siden han kun trenger å forholde seg til utvekslingsforholdet mellom det han betaler for enheten og det som er dagens markedspris, samt markedsutviklingen gjennom byggeperioden.

 

Brasil Invest sine investorkvoter har alltid vært populære blant våre kunder, og vi kan her vise til konkrete og dokumenterbare eksempler der kunder har oppnådd flere hundre % verdistigning over prosjektperioden.

 

Når slike muligheter dukker opp vil de bli presentert til våre registrerte kunder og senere lagt ut på våre nettsider og ønsker du å motta førstehåndsinformasjon om slike investeringsmuligheter kan du registrere deg som interessent. 

 

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å vite mer om hvilke muligheter som finnes.