Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Bygging av husbankboliger

I 2009 lanserte President Lula et husbankprogram for bygging av 3 millioner nye boliger. Brasil Invest er en av leverandørene i boligprogrammet og har i samarbeid med våre investorer bygget og overlevert over 150 boliger. Investorer kan bli med oss og bygge forhåndssolgte husbankboliger, og operasjonen gir investoren ca 20 til 25 % fortjeneste pr byggerunde.

Vårt selskap eier i dag flere store boligfelter med strategisk beliggenhet i nærheten av de største produksjonsbedriftene i området. I samarbeid med våre norske investorer bygger vi ut disse boligfeltene, og selger boligene i det lokale markedet. Kjøperne er brasilianere som finansierer boligen med statlige subsidier og husbanklån fra den brasilianske husbanken Caixa Economica Federal. Det er gjennom det statlige boligprogrammet «Mitt hjem – Mitt liv» bevilget penger til å bygge  hele 3 millioner boliger.

 

I Brasil Invest sitt boligutviklingsprogram kan privatpersoner og bedrifter delta som tomtekjøper eller som boligbygger. En tomtekjøper er en privatperson eller et selskap som kjøper en tomt eller en ideell andel i et byggefelt, og får eierskapet til denne. Deretter kan han velge å sitte på tomten, for så å selge den på et senere tidspunkt. Erfaringsmessig vet vi fra tilsvarende prosjekter at disse tomtene vanligvis får en stor verdistigning parallelt som byggefeltet utvikler seg, siden infrastruktur og flere boliger kommer opp. Tomtekjøperen kan også velge å delta videre som boligbygger, se beskrivelse nedenfor. En boligbygger er en privatperson eller et selskap som i tillegg til å kjøpe tomt også bygger en selvfinansiert bolig på tomten. 

 

Boligen kan selges under byggeperioden eller etter ferdigstillelse. Salget gjennomføres av vårt statsautoriserte meglerforetak Aalen Imoveis LTDA. Husbyggeren kan også velge å beholde boligen etter ferdigstillelse for egen bruk eller utleie, og i dette tilfellet overleveres boligen direkte til husbygger uten at det betales verken meglerhonorar eller finansieringskommisjon.  

 

Etter at boligen er ferdigstilt og byggeavgiftene er betalt vil myndighetene utstede ferdigattest og et sertifikat som tillater registrering av det ferdige utførte byggverket. Disse dokumentene fremlegges for det lokale eiendomsregisteret som registrerer det ferdige byggverket inn i skjøtet. Det ferdige skjøtet leveres deretter til Caixa Economica, som berammer taksering og befaring av boligen. Når husbanken har godkjent boligen betaler sluttbrukeren dokumentavgift, og det utstedes en kontrakt mellom husbyggeren, sluttbrukeren og Caixa Economica. Kontrakten har gyldighet som et offentlig skjøte, og så snart den er registrert i eiendomsregisteret vil husbanken utbetale salgsoppgjøret direkte til husbyggeren. Den totale gjennomføringstiden for prosessen som er beskrevet ovenfor kan variere mht årstid, arbeidspress hos myndigheter og andre forhold, men vi anslår et tidsforbruk på ca 3 mnd fra man ber om ferdigattest til pengene utbetales til konto.