Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Kjøp og utleie av boligeiendom i Brasil

Kjøp og utleie av boligeiendom i Brasil er investeringsform som de fleste er godt kjent med. Investerer man i byggeprosjekter i en tidlig fase er verdistigningspotensialet gjennom byggeperioden meget stort, og man kan tjene svært godt på å reselge eiendommen når bygget er ferdigstilt. Man kan også beholde eiendommen for fremtidig leie, eller kjøpe ferdigstilte bygg som allerede er leiet ut.

Brasil Invest samarbeider med selskaper som driver med både korttidsutleie og langtidsutleie. Et av disse er SJ, en av de største utleiemeglerne i Fortaleza. Selskapet er høyt anerkjent etter 30 år i markedet og leier ut 8.000 eiendommer på vegne av små og store boligeiere.

 

Boligeiendommen kan også leies ut som korttidsutleie, og er mest aktuelt i forhold med utleie av ferieboliger og i de tilfeller der eieren av boligen har behov for å benytte boligen selv.

 

Når man leier boligeiendom i Brasil er det vanlig å benytte en utleiemegler til å administrere utleien. Man kan leie ut boligen kortsiktig eller langsiktig og i begge tilfeller er det utleiemegleren som markedsfører eiendommen, finner leietaker, skriver kontrakt, ordner med kausjonist og depositum, utfører formell overlevering og tar seg av all oppfølging av leietaker underveis.

 

  • Ved langtidsutleie leies vanligvis eiendommen ut umøblert og kommisjonen er 8 % av leiebeløpet. Øker man kommisjonen til 10 % garanterer utleiemegleren for leien. Leiegarantien innebærer at dersom leietaker betaler for sent eller slutter å betale, vil utleieren ikke bli skadelidende da han uansett mottar sin leie fra utleiemegleren til avtalt tid.

     

  • Ved korttidsutleie leies eiendommen ut fullt møblert og kommisjonen varierer fra 15 % til 35 % av leiebeløpet. Det gis normalt sett ingen utleiegaranti.