Investering i Brasil

Brasil er mulighetenes land og innenfor eiendom finnes det mange spennende investeringsmuligheter. I årene mellom 2003 til 2008 var utenlandske investorer veldig ensporet ved at de kun investerte i ferieboliger som de enten videresolgte eller satte på korttidsutleie. Men da finanskrisen rammet Europa i 2008 falt bunnen ut av utenlandsmarkedet og de fleste innså at eiendomsinvesteringer måtte gjøres i områder og i produkter som var salgbare hos den desidert største kundegruppen - brasilianerne selv.

Investering i Brasil

Brasil Invest har fra første dag vært trofaste mot konseptet "Brasiliansk Markedspris", dvs at vi har kun har utviklet og solgt produkter som er omsettelige i det brasilianske markedet, herunder ferieboliger. Senere startet vi å utvikle lukseriøse boligprosjekter for velstående brasilianere og da regjeringen Lula i 2009 lanserte husbankprogrammet "Mitt hjem-Mitt liv" for bygging av tre millioner statlig finansierte boliger dreide vi fokusen i denne retningen.

I senere tid har vi i større grad satset på næringsbygg, der vi tilbyr et enkelt og effektivt "bareboat" konsept der investoren eier seksjoner eller etasjer i forretningsbygg som leies ut. Det finnes altså mange muligheter og du kan være med!