Tre millioner nye boliger gjennom sosial tiltaksplan.

Boligfinansiering med gunstig rente har i lang tid vært mangelvare i Brasil, men dette har endret seg etter at regjeringen Lula lanserte det offentlige boligbyggingsprogrammet ”Mitt hjem – Mitt liv”.

Gjennom den sosiale tiltaksplanen "mitt hjem - Mitt liv" har myndighetene de siste årene bevilget statlige midler til bygging av millioner av husbankboliger! Du kan være med oss å bygge og tjene penger. Kriteriene for å få finansiering og subsidier gjennom programmet er romslige noe som har medført at folk står i kø for å få tildelt husbankfinansierte boliger. Når en bolig er ferdigstilt med alle formaliteter  i orden og kjøperens finansiering er godkjent, utbetaler husbanken kjøpesummen direkte til selgeren.

Men selv om man har kjøpere i kø og rikelig med finansiering til sluttbrukerne må husene bygges før husbanken slipper pengene fri. Det er derfor gode tider for investorer som finansierer og bygger husbankboliger som selges gjennom det statlige programmet.