Fakta om Brasil

Brasil er verdens 5 største land både i areal og i folketall, og i 2012 den syvende raskest voksende økonomien i verden. Brasil opplever en kraftig økonomisk vekst, og en sterk valuta velger stadig flere å investere i landet.

I Brasil har man mer enn 200 millioner mennesker med stadig økende levestandard og en middelklasse i stor vekst. I den nordøstlige delen av landet som er den som er nærmest Europa og USA er klimaet fantastisk, og hit flyr du på 7 timer fra Lisboa. Med forholdene godt tilrettelagt for utenlandske investorer, er Brasil spennende for dem som er interessert i å investere i eiendom.

 

Med god tilgang på arbeidskraft, velutviklet gruvedrift, jordbruk og produksjonsnæring og med massive naturressurser er Brasil ledende økonomisk i Sør-Amerika.


I tillegg gjør de det godt i oljebransjen, 73 prosent av Brasils petroleumsreserver ligger flere tusen meter under havnivået. Dette har ført til at Brasil er også en pioner innen dypvanns oljeforskning. Her samarbeider de med Norge, for å styrke kompetansen og teknologiutviklingen. 

 

Brasil produserer i tillegg til olje en høy andel av fornybar energi, og er ledende når det gjelder både etanol og vannkraft.

 

Brasil  har en kystlinje på 7 491 km på østkysten og grenser på vestsiden til samtlige land i hele Sør-Amerika unntatt Equador og Chile.