BRICS-landene

BRICS er en forkortelse for en sammenslutning av de store fremvoksende nasjonale økonomier, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Opprinnelig ble de første fire gruppert som BRIC før tilsetting av Sør-Afrika i 2010. Disse fem raskt voksende økonomiene samarbeider i hovedsak i handel og økonomiske spørsmål, og har flere fellestrekk. Blant annet er de opptatt av statens suverenitet, uten innblanding fra andre land eller FN.

BRICS medlemmene er alle ledende utviklings eller nyindustrialiserte land, men de er preget av sine store, noen ganger raskt voksende økonomier og betydelige innflytelse på regionale saker. Som av 2015, de 5 BRICS landene representerer over 3 milliarder mennesker, eller 42% av verdens befolkning. Fire av disse landene er i topp 10 i verden med høyest befolkningen. De 5 nasjonene har en kombinert nominell BNP på ca 20% av brutto verdensprodukt.

 

En "BRICS" avhandling erkjenner at Brasil, Russland, India og Kina har endret sine politiske systemer for å omfavne den globale kapitalismen. Goldman Sachs spår at Brasil og Russland vil bli dominerende som leverandører av råvarer. Av de 4 landene så vil Brasil forbli den eneste politikken som har kapasitet til å fortsette alle elementer, noe som betyr at produksjon, tjenester og ressurser leverer samtidig.