Hvorfor investere i Brasil?

I Brasil er det begrenset tilgang på finansiering grunnet høye kapitalkostnader. Dette er et godt utgangspunkt for investorer som ønsker å oppnå høy avkastning på sine investeringer.

I Norge har vi lav rente, lett tilgjengelig kapital og gode finansieringsordninger. Brasil Invest har den nødvendige kjennskapen til de økonomiske forholdene i Brasil, og hjelper norske investorer med å finne de mest attraktive eiendomsprosjektene.

 

Gunstige faktorer

  • Banksystemet i Brasil er rigid og byråkratisk. Selv vanlig boligfinansiering hører til sjeldenhetene. Resultatet er lite kapital tilgjengelig i markedet.

  • Den lille kapitalen som finnes er svært dyr. I mange tilfeller er rentenivået for finansieringsprodukter flere ganger høyere enn i Norge.

 

Mangelen på kapital i markedet skaper muligheter for å gjøre meget lukrative kjøp og investeringer for den som har kapital tilgjengelig

 

Eksempler 

  • Boligprisene er lave som følge av at det er liten tilgang til finansiering for boligkjøpere. Uten mulighet til å la banker finansiere boligkjøpene, må entreprenørene strekke nedbetalingen i opp til 10 år etter ferdigstillelse av bygget. Entreprenøren mottar ofte kun 20 % av summen fra kjøper under byggeperioden, og må løse det resterende kapitalbehovet ved å hente kapital fra private investorer.

  • I Norge løses et likviditetsproblem vanligvis med kassakreditt, factoring eller banklån. Disse mulighetene er ikke vanlige i Brasil, og løsningen er gjerne salg eiendom for å dekke inn kapitalbehovet. Fraværet av et finansieringssystem å støtte seg på hemmer vekst og gjør virksomheter langt mer utsatt for likviditetsproblemer. Etablerte investorer stadig får stadig tilbud om å kjøpe eiendommer til svært lave priser fra selskaper med likviditetsproblemer.

 

Dette er kun et par eksempler på at mangelen på kapital gjør Brasil til et attraktivt marked for norsk kapital.