Få vårt nyhetsbrev

Facebook

Frequently asked questions

Nedenfor vil du finne et utdrag av vanlige spørsmål som kunder har om Brasil Invest / Aalen Group og selskapets virksomhet.

Jeg har blitt tilbydt et Brasil Invest / Aalen Group produkt via privatperson, selskap, megler eller agent uten å ha vært i direkte kontakt med selskapet. Hvordan skal jeg gå frem for å forsikre meg om at produktet er ekte og uten gjeld eller heftelser? 

Svar: Ta direkte kontakt med oss slik at vi kan verifisere dette for deg. Vi har full oversikt over eierforhold, heftelser, servitutter og andre forpliktelser som er relevante for eiendommen, og vil umiddelbart kunne fortelle deg alt du trenger å vite. I mange sammenhenger betinger en eiendomsoverdragelse at selskapets offisielle representant Andre Stenseng Aalen skriftelig samtykker til overdragelsen nettopp av hensyn til kundens sikkerhet for å forsikre seg om at eiendommer ikke blir videresolgt på feil premisser eller til flere kjøpere samtidig.

 

Hva er relasjonen mellom Brasil Invest og Aalen Group?

Svar: Brasil Invest er merkenavnet som det brasilianske konsernet Aalen Group markedsfører seg under utenfor Brasil. Aalen Group består av de brasilianske selskapene Aalen Incorporacoes de Imoveis SA (Eiendomsutvikling), Aalen Imoveis LTDA (Eiendomsmegling) og advokatvirksomheten Aalen Advogacia. Selskapene har har vært i drift i Brasil siden 2005 og eier, deltar eller formidler byggeprosjektene som du finner på våre hjemmesider.

Grunnen til at Aalen Group har valgt å markedsføre seg og sine aktiviteter under det registrerte merkevarenavnet "Brasil Invest" er for at kunder enkelt skal kunne identifisere både aktiviteten vi utfører og landet vi opererer i. I Brasil har vi dessverre ikke muligheten til å benytte dette navnet siden rettighetene tilhører forretningsbanken "Brasil Invest" i Sao Paulo (www.brasilinvest.com).

Aalen Imoveis LTDA er vårt autoriserte eiendomsmeglerforetak som er ansvarlig for alle salg som formidles for tredjepersoner (Ikke egne produkter) for å ivareta de kravene myndighetene setter ifm kjøp og salg av eiendom.  

Siden en stor del av vår aktivitet er rettet mot Norge benytter vi det norske aksjeselskapet Brasil Invest AS som et "servicekontor" som håndterer post, telefoner, annonsering og andre praktiske funksjoner som er tungvint å ivareta direkte fra det brasilianske selskapet. Brasil Invest AS har ikke eierskap til prosjektene eller ansvar for eiendomsmeglingen. Selskapet leverer kun tjenester som ikke er lisensbelagt for å forenkle hverdagen til våre kunder og har således ikke omsetnings- eller regnskapstall som reflekterer den omfattende virksomheten til Aalen Group i Brasil.

 

Jeg hørte engang om en person som investerte i Brasil og tapte pengene sine, og selskapet han hadde med å gjøre het noe med Brasil eller Invest ... Var det deres selskap han hadde med å gjøre?

Svar: Det er høyst usannsynlig at denne investeringen ble gjort gjennom oss. Vi kjenner ikke til at noen som har gjort investeringer med oss som har tapt penger på disse så lenge de har fulgt våre anbefalinger og ikke misligholdt engasjementene. Derfor er det lite trolig at det var vårt selskap som var involvert i denne transaksjonen, og skulle du være i tvil så ta gjerne kontakt med oss for en avklaring.  Derimot var det i tiden mellom 2003 og 2007 da Brasilfeberen herjet i Norge over 20 norske leverandører som solgte Brasil eiendom til nordmenn, og flere av disse hadde navn som inneholdt ordene Brasil og / eller Invest i forskjellige kombinasjoner. Videre vet vi at ikke alle disse var like flinke med å ivareta sine kunders interesse, og dette førte til at et stort antall nordmenn tapte penger i håpløse boligprosjekter og dermed fikk veldig negative erfaringer med eiendomskjøp i Brasil.

 

Jeg synes investeringsmulighetene som Brasil Invest / Aalen Group tilbyr på sine nettsider virker spennende og ønsker mer informasjon. Hvordan får jeg dette?

Svar: Dersom du ønsker generell informasjon og nyheter som selskapet jevnlig publiserer kan du melde deg på våre nyhetsbrev i boksen til venstre på siden. Videre er kunder og interessenter alltid velkomne til å ta kontakt med oss pr mail eller telefon. Men det vi liker best er å møte våre kunder personlig enten i Norge eller Brasil slik at vi kan bli bedre kjent, se på prosjekter og diskutere muligheter. Ønsker du å møte eierne av selskapet personlig og ikke kan reise til Brasil så kan man ty til den "nest beste" løsningen som er videokonferanse.