Ryddige forhold for investering i Brasil

Det er ikke alle land der internasjonale personer fritt kan eie eiendom eller aksjer. I Brasil er det ingen slike restriksjoner og derfor ligger alt til rette for internasjonale investorer som har fullt eierskap for sine investeringer.

Brasil Invest benytter seg av brasilianske lover og regler. Dette er bygget på det europeiske systemet som portugiserne innførte under koloniseringen av Brasil. Dette gjør at norske investorer vil "føle seg hjemme" når de investerer i Brasil, siden loven på de fleste områder gir privatpersoner og selskaper de samme rettighetene og beskyttelsen som man er vant med fra Norge.

 

Internasjonale personer og selskaper kan fritt kjøpe eiendom (Tomter, hus, leiligheter) og eie dette på ubegrenset tid. Eiendomsretten gis rettsvern ved overskjøting og registering i eiendomsregisteret (Tilsvarende grunnbok).

 

Internasjonale personer og selskaper kan opprette og / eller delta som eiere i brasilanske foretak. Eierskapet registreres i det offentlige selskapsregisteret Junta Comercial (Tilsvarende Brønnøysund)

 

Internasjonale statsborgere som ønsker å bo i Brasil for å jobbe og investere får invilget investeringsvisum dersom de åpner et brasiliansk foretak med en aksjekapital på 150.000 R$. Dermed ligger forholdene 100 % til rette for at utlendinger skal kunne gjøre sikre investeringer i Brasil i et system som de kjenner igjen og vet fungerer.